Coffee Shoppe

755 E Milwaukee St
Whitewater, WI 53190
226 W Whitewater St
Whitewater, WI 53190